Zu hören und zu sehen

So 18.4.21, 9:30: Erstkommunion St. Gallus

 

So 25.4.21, 10:30: Erstkommunion Herz Jesu

 

So 9.5.21: Muttertagskonzert 

 

So 23.5.21: Messgestaltung St. Kolumban 

 

So 13.6.21: Vatertagskonzert

 

Sa 3.7.21: Platzkonzert

 

Sa 11.9.21: Musikpicknick

 

Sa 18.9.21: Ersatztermin Musikpicknick

 

Sa 9.10.21: Erstkommunion Riedenburg

 

 

Sa 16.4.22: 20:00; Frühjahrskonzert

 

 

Sa 15.4.23: 20:00; Jubiläumskonzert

  


KARTENVORVERKAUF: